home english version

Misvattingen over Vertellen

 1. Verhalen vertellen is voor kinderen.
  Dit is het grootste misverstand over verhalen vertellen. Een verhaal is niet alleen om te vermaken. Het is een manier om bijvoorbeeld informatie, ideeën of emoties over te dragen. Ook volwassenen luisteren graag naar verhalen. Vertellen is voor alle leeftijden.

 2. De toehoorder moet stil zijn als de verteller aan het woord is.
  Een verteller vertelt zijn verhaal samen met zijn publiek. Interactie is dus belangrijk en het publiek hoeft niet verplicht stil te zijn. Vaak ontstaat de stilte vanzelf, als de toehoorder wordt gegrepen door het verhaal.

 3. Een verteller zit in een stoel als hij of zij vertelt.
  De meeste vertellers zitten alleen als het functioneel is in het verhaal. Als hij of zij staat kan het hele lichaam gebruikt worden bij het vertellen van het verhaal.

 4. Een verteller leert zijn verhalen uit zijn hoofd.
  De meeste vertellers onthouden de beelden die deel uitmaken van de vertelling. De emotie van het verhaal is een belangrijke wegwijzer. 'Learning by heart' zoals de Engelsen zeggen.

 5. Het gesproken woord is het belangrijkste instrument van de verteller.
  Gelukkig niet. Want uit onderzoek weten we dat mensen slechte luisteraars zijn. Er moet dus ook wat te zien en te 'beleven' zijn. Het gebruik van lichaamstaal is essentieel voor de verteller.


Raymond den Boestert, J.P.Coenstraat 65 bis, 3531 EN UTRECHT
T 030 2935842 - contact / email

webdesign A.Dalkman